VJ Land is een training opgezet door de Franse stichting Nomadways

Vanuit het Europese Erasmus+ programma geeft Nomadways trainingen en workshops voor sociale betrokkenheid en leren zij de deelnemers om workshop programma’s op te zetten voor bijvoorbeeld jonge vluchtelingen.

Audio- visuele workshop voor jongeren

Twee weken zat Gerrald in Tsjechiƫ om zijn kennis te delen met een internationale groep jeugdwerkers en audio- visuele artiesten. De training bestond uit onderlinge kennis uitwisseling, het opzetten van audio- visuele workshops voor jongeren uit de omgeving en het ontwikkelen van een afsluitende performance in het kasteel van Loket.

Interactieve video installatie

Naast een workshop VJ-en en een introductie programmeren in Max/MSP voor de deelnemers van VJ Land ontwikkelde Gerrald een interactieve installatie in het kasteel van Loket.